Przejdź do treści
slider2

Kongres Społeczności Energetycznych to platforma do wymiany poglądów, szansa na nawiązanie nowych
znajomości w środowisku jednostek samorządu terytorialnego, a także możliwość poznania ekspertów z dziedziny
energetyki. Udział w kongresie pozwala na lepsze zrozumienie realnych potrzeb jednostek samorządu w obliczu
transformacji energetycznej, oraz umożliwia starcie z innowacyjnymi koncepcjami i ideami.

TEMATYKA KONGRESU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH 2024

 • Spółdzielnia energetyczna w praktyce – modele rozwoju
 • Spółdzielnie energetyczne – rozproszone inwestycje prosumenckie
 • Energetyka obywatelska – demokratyzacja wytwarzania energii
 • Instrumenty finansowania inwestycji OZE w społecznościach energetycznych
 • Społeczności energetyczne – możliwości współpracy samorządu oraz przedsiębiorców
 • Gminne spółki komunalne w obliczu kryzysu energetycznego
 • Magazyny energii w społecznościach energetycznych
 • Ujemne ceny energii – czy społeczności energetyczne rozwiążą ten problem?
 • Agro rozwiązania – potencjał rolników w społecznościach energetycznych
 • PPA – przedsiębiorcy-samorządy-inwestorzy – lokalna produkcje energii elektrycznej
 • Klastry Energii vs Spółdzielnie Energetyczne
 • Energia z OZE tańsza od energii z węgla

Dwie debaty eksperckie

 • Inwestycje wiatrowe w społecznościach energetycznych – cabel pooling
 • Planowane kierunki zmian legislacyjnych

Agenda może ulec zmianie.

Agenda ramowa

PRELEGENCI

Leonardo Hervas

Przedstawiciel CIDE – Stowarzyszenia Dystrybutorów Energii Elektrycznej. CIDE zrzesza 190 firm, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla obszarów wiejskich w Hiszpanii.

Ignacio Cuerva

Przedstawiciel firmy Cuerva*, specjalizującej się w budowaniu oraz rozwoju elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach energii. Obecnie skupia się na elektromobliności oraz zwiększeniu ilości energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym.

Artur Michalski

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA).

Robert Orlewski

Prezes Zarządu Enalpha S.A. Wiceprezes S-Labs Sp. z o.o. od 7 lat. Doświadczony ekspert w zakresie rozwiązań IoT, systemów optymalizacji energii i platform integracyjnych ukierunkowanych na optymalizację energetyczną. W swoim dorobku zawodowym wprowadzał na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań produktowych dla rynku B2C, B2B w rynku telekomunikacyjnym i energetycznym m.in Programu Orange Energia,  Realizacja wdrożeń IT o dużej skali integracji systemów CRM, bilingowych, paszportyzacji.

Adam Sokal

Wiceprezes Zarządu Enalpha S.A. Ekspert w zakresie koncepcji innowacyjnych rozwiązań Local Grid. Doświadczony Program Manager w zakresie integracji rozwiązań technologicznych dotyczących różnych rodzajów wytwarzania energii odnawialnej. Jeden z Inicjatorów Dąbrowskiego Klastra Energii, którego członkiem stała się Enalpha. 

Piotr Matera

Zastępca dyrektora technicznego spółki Lopi, specjalizującej się w obszarach związanych z jakością energii elektrycznej, kompensacją mocy biernej oraz produkcją przekształtnikowych aktywnych kompensatorów mocy biernej.

Dariusz Bojsza

Wiceprezes Zarządu spółki Neo Energy Group ds. Energii i Klimatu. Od 2008 r. związany z rynkiem biogazu składowiskowego i rolniczego. Od 2016 r. Prezes Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Ekomobilności ISEE. Do 2020 r. Dyrektor Generalny Neo Bio Energy. W 2022 r. powołany na Członka Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu przez Panią Annę Moskwę Ministra Klimatu i Środowiska. Członek Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy.

Piotr Zacharski

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Środowiskiem. Od ponad 15 lat związany jest z działalnością na rzecz ochrony środowiska, finansowania oraz realizacji inwestycji proekologicznych w branży budowlanej, transportowej i energetycznej. Od 2016 zatrudniony w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB) na stanowisku Kierownika Zakładu Strategii Środowiskowych – Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju, gdzie zajmuje się realizacją prac naukowo-badawczych w kontekście oddziaływań sektora energetycznego na środowisko, analiz techniczno-ekonomicznych dla działań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu, tworzeniem opracowań z zakresu zielonych zamówień publicznych, analiz ekonomicznych i prawnych z zakresu ochrony środowiska

Lech Adam Ciurzyński

Project manager w Botres Polska / Innotech Biogaz. Z rynkiem biogazu związany od 15 lat. Uczestniczył w pracach zespołu doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy tworzeniu Programu Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce. Współautor audytów, projektów i opracowań z zakresu biogazu, w tym patentu na wykorzystanie materiałów celulozowych w biogazie. Członek zespołów wykonawczych projektów i audytów biogazowych. Obecnie członek zespołu Botres Polska/Innotech biogaz.

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice. W latach 2004-2006 członek Małopolskiej Sieci Koordynatorów ds. Funduszy Strukturalnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Od 2007 r. akredytowany trener Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od lutego 2009 do lipca 2012 r. doradca ds. projektów unijnych w Regionalnym Ośrodku EFS w Krakowie prowadzonym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Autor i koordynator wielu projektów unijnych z zakresu przedsiębiorczości, edukacji, szkolnictwa wyższego dla samorządów, szkół wyższych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Szymon Kozak

Założyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Czysta Energia Odnawialna SCEO, współzałożyciel Solar Clean. Od 2015 roku kreuje z powodzeniem działalność Klastrów Energii oraz Spółdzielni energetycznych.

Jakub Maceja

Prezes zarządu Bolton Electric. Zajmuje się doradztwem strategicznym dla JST w obszarze Energetyki Rozproszonej – ma na swoim koncie realizację projektów o wartości kilku mld EUR. Dodatkowo zajmuje się tworzeniem oraz rozwojem lokalnych społeczności energetycznych.

Krzysztof Sajdutka

Wiceprezes Zarządu Spółki DOEKO Group. Pracuje nad kompleksową obsługą Jednostek Samorządu Terytorialnego w dziedzinie Gospodarki Niskoemisyjnej, w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna. Koordynator projektów parasolowych na instalacje OZE.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko